Wniosek o akredytację

Wnioski o akredytacje stałe będą przyjmowane w systemie Accredito od 28 sierpnia do 15 września 2023 r. włącznie.

Wnioski o akredytacje jednorazowe prosimy o wysyłać na adres mailowy media@mksdabrowa.pl

W każdym składanym wniosku muszą zostać podane następujące dane:
– imię i nazwisko
– nazwa redakcji
– rodzaj akredytacji (PRESS lub FOTO)
– nr. telefonu
– mecz, na który wniosek jest składany