Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA MECZE MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DĄBROWA GÓRNICZA W SEZONIE 2023/2024 W RAMACH ROZGRYWEK ORLEN BASKET LIGI ORAZ ALPEADRIA CUP

1. Internetową dystrybucję biletów i karnetów na mecze MKS-u Dąbrowa Górnicza na zlecenie Miejskiego Klubu Sportowego Dąbrowa Górnicza S.A. obsługuje Visualnet.pl z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wyszyńskiego 19, adres e-mail: michal.kucharski@visualnet.pl
Wszelkie sprawy związane z kupnem biletów i karnetów na mecze drużyny MKS-u Dąbrowa Górnicza rozpatrywane będą w biurze Klubu, ul. Sienkiewicza 27 (II piętro) w Dąbrowie Górniczej (tel/fax: +48 32 261 76 81, e-mail: sekretariat@mksdabrowa.pl oraz media@mksdabrowa.pl)

2. Użytkownik dokonując zamówienia internetowego w systemie rezerwacji internetowej wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych, które zostaną wprowadzone do systemu rezerwacji internetowej.

3. Dane osobowe przekazane przez użytkowników poprzez system rezerwacji internetowej www.mksdabrowa.pl przetwarzane są przez operatora systemu rezerwacji internetowej Visualnet.pl wyłącznie w celu wysłania zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w jakichkolwiek celach z wyjątkiem Miejskiego Klubu Sportowego Dąbrowa Górnicza SA, który jest organizatoremmeczów MKS-u DąbrowaGórnicza, jeśli zajdzie taka konieczność.

4. Każdy użytkownik na stronie internetowej www.mksdabrowa.pl po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je w każdej chwili zmieniać poprzez edycję konta. Powierzone przez użytkowników dane są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926. z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024).

5. Zaznaczając w trakcie składania zamówienia “Akceptuję regulamin”, klient oświadcza, iż zapoznał się z „Regulaminem internetowej sprzedaży biletów i karnetów na mecze MKS-u Dąbrowa Górnicza” i w pełni akceptuje jego postanowienia.

6. Rodzaje i ceny możliwych do kupienia biletów i karnetów:
Bilet normalny (sektory A, B, C, D, G, I, J ) – 25zł
Bilet normalny (pozostałe sektory) – 20 zł

Bilet ulgowy (sektory A, B, C, D, G, I, J ) – 20 zł
Bilet ulgowy (pozostałe sektory) – 15 zł

W dniu meczu w kasach Hali “Centrum” wszystkie bilety będą droższe o 10 zł.

Karnet normalny (sektory A, B, C, D, G, I, J ) – 300 zł
Karnet normalny (sektory N, O, P, R, S) – 280 zł
Karnet ulgowy (sektory A, B, C, D, G, I, J ) -250 zł
Karnet ulgowy (sektory N, O, P, R, S) – 230 zł
Karnet Klubu Kibica (sektor D do nabycia tylko w Klubie) – 150zł
Karnet Seniora (do nabycia tylko z Klubie) -150zł
Karnet Vip – 800 zł.

Bilety i karnety ulgowe przysługują:
– uczniom i studentom do 26. roku życia, a także emerytom i rencistom (wszystkim wymienionym grupom za okazaniem odpowiednich dokumentów przy wejściu do hali)
Dzieci do lat 6 będą wchodzić do hali za darmo, natomiast nie będzie im przysługiwać bezpłatne miejsce siedzące.

7. Internetowa sprzedaż biletów na mecze MKS-u Dąbrowa Górnicza rozpoczyna się każdorazowo 7 dni przed meczem i kończy się w dniu meczu na godzinę przed jego rozpoczęciem. Wyjątkiem są mecze, których termin rozegrania ustalony będzie później niż na 7 dni przed ich rozegraniem. W takich przypadkach sprzedaż biletów rozpocznie się niezwłocznie po ustaleniu ostatecznego terminu rozegrania meczu

8. Zakup biletów na mecze MKS-u Dąbrowa Górnicza jest wiążący, gdy na wskazany podczas procesu dokonywania transakcji adres e-mail otrzymają Państwo bilet elektroniczny.

9. Dostępne są następujące sposoby płatności za złożone zamówienia: e-przelew. Rozliczenia e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem system Przelewy24, obsługa transakcji określonych banków uzależniona jest od umów podpisywanych przez Przelewy24.
Płatność realizowana e-przelewem musi być dokonana w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Po potwierdzeniu danego zamówienia poprzez naciśniecie przycisku „Kup Bilety” użytkownik nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych biletów przez ponowną edycję zamówienia. Chęć zakupu kolejnych biletów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia nowej transakcji.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

10. Sposoby odbioru zamówień:
• bilety zamówione za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży należy we własnym zakresie wydrukować na kartce o formacie A4 lub okazać na telefonie.
Zwrot biletów możliwy jest tylko w przypadku odwołania meczu lub zmiany dnia rozgrywania meczu. W takiej sytuacji prosimy o odesłanie biletu najpóźniej do 7 dni po planowanej dacie meczu. Zwroty wpłaconej kwoty zostaną dokonane do 14 dni od dnia zatwierdzenia reklamacji. Reklamacje można przesyłać na adres sekretariat@mksdabrowa.pl lub media@mksdabrowa.pl

11. Bilety uznawane są za sprzedane w momencie odnotowania wpłaty za zamówienie w naszym systemie.

12. W przypadku wątpliwości związanych z prawidłowym przebiegiem rezerwacji, należy sprawdzić folder SPAM w poczcie e-mail, który został podany przy zakupie biletu. W razie dalszych problemówprosimy okontakt telefoniczny: tel. 32 261 76 81

13. Klub zastrzega sobie prawo do bieżących modyfikacji obowiązującego Regulaminu.

Mecze będą rozgrywane z zachowaniem aktualnych przepisów oraz obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19.